Deň slnká 5. ročník medzinárodná výzva

Všetci malý aj väčší umelci , deti čo radí tvoríte. Vytvorte slniečko, namaľujte, vymodelujete alebo naspievajte o slniečku, zložte básničku. Čokoľvek, čo je spojené so slniečkom.

Stačí ak pani učiteľka, pán učiteľ , rodič, vedúci krúžku odfotíte a dielko , video, básničku nám pošlete na náš email denslnkafoto@gmail.com .

Na vaše práce sa tešíme.

Autor : Dagmar Szabó

Plagát , grafické úpravy: Peter Kutálek