Rodiná opekačka v Lehote

Rodina je to najvzácnejšie v našom živote, kde cítime bezpečie, pohodu a lásku.

Počas jedného stretnutia Lúč pre Dieťa Klobúčik- Lehota v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó s pánom starostom Radoslavom Kriváčkom, Dagmar Szabó spomenula, že by rada zorganizovala Rodinnú opekačku v Lehote. Pán starosta sa zamyslel a po debate usúdil, že to je to výborný nápad.

V Lehote vzniklo nádherné veľké detské ihrisko z názvom RODINKA, ktorú sme touto akciou Rodiná opekačka otvorili pre všetky deti v obci Lehota.

Vďaka Lúču pre Dieťa obci Lehota a oz DHZ Lehota mohli myšlienku premeniť na skutočnosť.

Vďaka mladým z Matice slovenskej v Lehote za asistenciu pri stanovištiach pre aktivity deťom.

Vďaka sponzorom Dhz Lehota Lehota Lehota Juraj Pavel, Bistro u Beaty a Zmiešaný tovar KRAVLA.

Vo veľkom ohnisku zapálil oheň starosta, na ktorom sme si opiekli špekačky, ktoré rozvoniavali do celého okolia. Dobrota, ktorú si pamätáme všetci z mladosti. Odovzdávajme deťom to krásne v jednoduchosti.

Do dobrej nálady nám zahrali Fidlikanti deťom a DJ Matúš Lisy sa postaral o hudbu pri opekaní a jedení.

Bola to skvelá rodinná opekačka, ktorej sa zúčastnilo cez 70 detí s rodičmi, starými rodičmi, priateľmi a známymi. Tešíme sa na budúci rok.

Ak chcete zmeniť svet, choďte domov a milujte svoju rodinu.

Popis není dostupný.