Výučba

Naši žiaci opäť navštívili našu školu Klobúčik – Škola hrou. V septembri sme už po druhýkrát začali vyučovať náš slovenský a český jazyk. Naši žiaci sú veľmi usilovní v rozprávaní. Je to pre nás veľký úspech. Okrem jazyka rátame aj my. Matematika ide sama…

Radi sa učia o našej krajine, ktorou je Slovensko. Naše piesne, ktoré prezentujeme na rôznych podujatiach v Spojenom kráľovstve.

Slovenská poézia v Anglicku

Dňa 8. 11. 2020 sa v Anglicku pod záštitou ASSC UK konala recitačná súťaž pre deti.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 z 19 centier v UK, čo bolo 93 detí a 36 z nich postúpilo do semifinále.
Medzi účastníkmi bola Lenka Martineková z našej školy A Ray of Sunshine for a Child, Klobúčik – Škola hrou. Sme hrdí na našu súťažiacu, že sa zúčastnila.
Blahoželáme víťazom!

Medzinárodný deň slnka 3. 5. 2020

A Ray of Sunshine for a Child oslávil 1. medzinárodný deň Slnka v spolupráci s ISEIA a Ceruzky vo svete. Pod článkom si môžete pozrieť všetky práce, ktoré nám poslali české a slovenské školy pôsobiace v Spojenom kráľovstve.

Slnko je naša najbližšia hviezda a tiež najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím vyžarovaním vytvára podmienky pre život organizmu na Zemi. Slnko je nádej, teplo a cesta.

Naši študenti a priatelia nakreslili obrázky, vytvorili model Slnka na dnešný sviatok Slnka. Napriek koronavírusu sme dosiahli úžasnú prácu, ktorá nás všetkých poteší.

Ďakujeme veľmi pekne.

Krtkov deň

Naša Škola hrou v Klobúčiku je úžasná. Po písaní a čítaní začína matematika. Matematika je náš priateľ. Naši žiaci sú usilovní a tak sa spolu dobre bavíme. V tomto videu sme mali Krtkov deň.