Formulár na baristera – zdarma

Tento formulár o baristera na súdne pojednávanie je nevyhnutné vyplniť minimálne 3 týždne pred súdnym pojednávaním.
Je potrebné, aby ho vyplnil právnik, alebo CBA pracovník, MP.

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka Dagmar Dureckova