Príprava dieťaťa na kontakt s druhým rodičom

Dieťa ma právo na oboch rodičov, preto je dôležité si objasniť: „Ako na to.“

Pripraviť dieťa na styk s druhým rodičom znamená dieťa umyť, obliecť, obuť a prichystať ho na odovzdanie rodičovi, pričom pripraviť neznamená len vyššie vymenované náležitosti, ale aj psychicky pripraviť dieťaťa na jeho odovzdanie druhému rodičovi. Nie ste povinní dieťaťu nič nachystať na dobu počas jeho pobytu s druhým rodičom, ani jedlo, ani ošatenie.  Pokiaľ to nie je upravené v dohode ohľadne styku s maloletým dieťaťom, súdnom rozhodnutí.

Pokiaľ dochádza k nezhodám medzi rodičmi ohľadne náhradného oblečenia, odporúčam dieťa odovzdávať bez batožiny  a každý rodič zabezpečí potrebné ošatenie sám. Odovzdajú si iba dieťa bez batožiny.

Je potrebné myslieť na svoje dieťa, myslieť na to, aby počas doby, kým nie je s Vami, malo o všetko postarané, podľa mňa presne tak isto, ako keď je dieťa s Vami. Stretávam sa s týmto problémom, keď mi na toto matky namietajú, že druhy rodič neplatí výživné a podobne a ešte majú vychádzať v ústrety v tom, že otcovi všetko nachystajú, aj im odporúčam, že aj keď je to ťažké, odosobniť sa od druhého rodiča a myslieť LEN na to vaše DIEŤA.

Autorka Dagmar Dureckova