Saška

Do Veľkej Británie manželia prišli za prácou aj so synčekom. Našli si primeranú prácu, učili sa anglický jazyk. Kúpili si dom na hypotéku. Všetko bolo podľa predstáv.Synček bol deň čo deň starší, chýbal mu súrodenec. Rozhodli sa podeliť sa o domov s dieťaťom, ktoré potrebuje lásku. Urobili si školenia. Jedného dňa im pridelili dievčatko do pestúnskej starostlivosti. Hneď po príchode si všimli, že s dievčatkom niečo nie je v poriadku. Denne zapisovali všetko presne, čo dieťatko robilo, ako sa chovalo. Navštevovali s dievčatkom lekár. Všimli si vážnejšie správanie dievčatka, tak upozorňovali sociálnu pracovníčku. Dievčatko bolo u nich 3 mesiace. Viac detí do pestúnskej starostlivosti nevzali.
Raz večer zazvonil na ich dverách zvonec. Ako slušný ľudia otvorili dvere. Sociálne pracovníčky vošli do ich domu. Začali miernym nátlakom. Kde majú syna, čo robí… Nemali súdne nariadenie ani žiaden doklad. Po krátkej chvíli vysvetlili rodičom, že ich syn nesmie ostať s nimi v dome. Po naliehaní rodičia zavolali známej, či môže u nich prespať synček. Známa prišla pre dieťa. Sociálne pracovníčky pokračovali ďalej slovným nátlakom. Donútili ich podpísať sekciu 20, dobrovoľné odovzdanie dieťaťa. Ešte v noci sa na nás obrátili. V tom momente sme písali zrušenie sekcie č. 20. Čo sa nám podarilo. Nastal tvrdý boj o malého. Dieťa bolo umiestnené k pestúnom. Rodičia písali a prosili o pomoc všade na slovensku. Odpoveď, nemôžeme. Pestúni zle zaobchádzali s dieťaťom, dieťa premiestnili k iným pestúnom. Otec bol obvinený sociálnymi pracovníkmi so sexuálneho zneužívania dievčatka ktoré mali v pestúnskej starostlivosti ale až neskôr. Neprebehalo policajné vyšetrovanie. Súd požiadal o riadne vyšetrovanie policiu. Pricestovala babka. Požiadala o zverenie vnuka do starostlivosti. To sa podarilo. Rodičia sa museli vysťahovať z vlastného domu. Mohla tam byť iba babka s vnukom. Babka so zdravotných dôvodov musela vycestovať na Slovensko, vnuka vzala so sebou. Hneď na druhý deň babku kontaktovala medzinárodná polícia, či je dieťa v poriadku. Prešetrenie bolo v poriadku. Súdne konanie vo Veľkej Británii pokračovalo . Babka sa nemohla vrátiť , preto požiadala prostredníctvom slovenských právnikov a zástupcov o zverenie dieťaťa do jej opatery a možnosť ostať na slovensku. Tento postup sa podaril, aj keď nebol jednoduchý.

Rodina je poznačená navždy. Dieťa je zlomené. Stres, ktorý prežil počas odobratia a zverenia pestúnom je stále. Zle zaspáva, budí sa v noci…. Rodičia sú poznačení tiež. Komplikovaná situácia , ktorá nabúrala ich vzťah.

Tu došlo k nesprávnemu postupu. Pracovníčky nemali súdny príkaz, nemali ani policajný príkaz o prevzatí dieťaťa. Vysvetľovaním a argumentami v záujme dieťaťa je najlepšie podpísať sekciu 20 nie je správny postup. Sú pracovníci veľmi svedomitý ale sú aj zbytočne akčný.

Autor: Dagmar