Majka

Majka mala manžela Portugalca. Počas veľmi zložitého rozvodu na súde otec detí prehlásil „Pokiaľ nedostanem detí do výchovy, v tom prípade dávam súhlas, aby deti boli zverené do pestúnskej starostlivosti. Matka bojovala o detí v rámci svojich možností. Napriek všetkému súd rozhodol a detí zveril do výchovy pestúnskej starostlivosti. Bolo to v roku 2011 v tom čase detí mali 4 a 9 rokov. Matka hľadala pomoc na Slovenskej ambasáde, Portugalskej a aj oslovila CIPC. Pomoc nikde nedostala. Kontakty s deťmi matke boli umožnené necelý rok. V roku 2012 detí videla naposledy. Môže posielať pohľadnice 1x do roka.

Našil sa muž, ktorý jej bol oporou. Vzťah sa prehlboval a s priateľov sa stali partneri. Spoločne splodili dieťa na ktoré sa tešili. Počas tehotenstvá ju sociálna služba sledovala a monitorovala. Partner, otec dieťatka je brit. Ubezpečoval svoju partnerku, že sa nemajú čoho obávať, nikto im dieťa nevezme. Prišiel krásny deň a narodilo sa dievčatko. V pôrodnici sociálna služba hneď po narodení dievčatka vysvetlila obom rodičom, že v najlepšom záujme bude, ak pôjdu na pár týždňov žiť do centrá, kde ich presvedčia, že sú dobrý rodičia. (ujsť sa nedá, sú pod dohľadom). Museli súhlasiť a tak sa premiestnili do centra. Všetko bolo v poriadku. Mali izbu, posteľ, postieľku. Matke hneď po pôrode podávali lieky, aby sa jej nevytváralo mlieko. (aby nevznikala citová náväznosť). Dni, pomaly plynuli. Rodičia čakali na deň , kedy pôjdu domov z malou princeznou. To to sa odohralo v 2016 a dieťatko malo 3 týždne. Bohužiaľ, nič také sa neudialo. Rodičia obdržali predvolanie na súdne pojednávanie. Dieťa muselo ostať centre. Rodičom súd oznámil, že dieťa nebudú vychovávať , nakoľko v minulosti matke boli odobraté 2 detí. Dieťa v tom momente presunuli pestúnom. Tu sme kontaktovali CIPC, ambasádu v Londýne. Odpoveď bola, nevieme pomôcť. Otec žiadal do svojej opatery, otcovi rodičia žiadali do výchovy, sociálna služba zamietla, poukázali na nevhodné správanie starého otca s pred 20 rokov. Príbuzný z matkinej strany žiadali na slovensko. Sociálna služba na slovenskú vypracovala hodnotenie rodiny a bolo kladné. Anglická sociálna služba požiadala počas súdneho procesu, o vycestovanie na slovensko prešetriť pomery slovenskej rodiny. Súd tejto požiadavke vyhovel. V tom momente sme písala niekoľko emailov, či je vôbec možné aby anglická sociálna služba vykonávala šetrenie mimo svojej krajiny. Odpoveď sme dostali od Komisárky detí, že nie je v ich právomoci vykonať takéto šetrenie. Jedine, vo výnimočných prípadoch po zaslaní žiadostí na ministerstvo spravodlivosti a ich odsúhlasení. Dokument sme dali pretlmočiť a zaslali sme na súd. Súd zamietol vycestovať sociálnym pracovníkom na slovensko. Následne sociálna služba vykonala neoprávnene šetrenie prostredníctvom telefonu za podpory CIPCu rodinných príbuzných. Hovor nebol dopredu dohodnutý, trval hodiny, rodinný príbuzný týmto šetrením neprešli.

Kontakty rodičom boli umožnené 1 a pol roka 2x do týždňa po 1 a pol hodine. V septembri 2018 naposledy videli svoje dieťa. Dieťa práve prešlo adopciou.

Najstaršie dieťa sa snáď nakontaktuje na svoju matku, aby si všetko vysvetlili.

Autor: Dagmar