Na výročnej konferencii k Dohovoru o právach dieťaťa pani psychiatrička T. Rosenbergerová prezentovala svoje závery ohľadom psychického násilia

Konferencie v Omšení, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa, sa zúčastnila MUDr. Terézia Rosenbergerová. Paní doktorka pracuje na I. Psychiatrickej klinike v Košiciach a zoznámila nás s veľmi vážnou témou – Psychické týranie.

Na našu organizáciu Lúč pre Dieťa sa často obracajú psychicky týrané ženy. Informácie ktoré prezentovala JUDr. Terézia Roembergerová sú pre nás veľmi dôležité. Teraz vieme, ako lepšie komunikovať v podobných prípadoch.

Častokrát počujeme iba o fyzickom násilí, ale existuje aj iné – psychické. Pretože psychické týranie je neviditeľné a ťažko dokazaťeľné, často sa stáva, že ho obete popierajú.

Psychické týranie môže byť povahy:
1) Aktívnej – nadávky, ponižovanie, vyhrážanie, strašenie, stres, šikanovanie, verbálna agresia

2) Pasívnej – nedostatok podnetov, zanedbanie duševné a citové

Preto uverejňujeme prezentáciu na tému Psychické týranie od pani doktorky Rosenbergerovej.

Autor: Andrea