Čo robí maloleté obete sexuálneho zneužívania osobitne zraniteľnými?

Faktory zraniteľnosti vyplývajúce zo Smernice 2012/29/EÚ sú vek obetí, prevaha páchateľa, vzťah k páchateľovi alebo závislosť od páchateľa, komunikačné ťažkosti, fakt, že sa vôbec jedná o delikt sexuálnej povahy.

Podla tejto smernice majú deti status zvlášť zraniteľných obetí, z ktorého im vyplýva nárok na osobitnú úroveň ochrany a podpory vo všetkých štádiách trestnoprávneho konania, ako i po jeho skončení.

Pri traumách spôsobených sexuálnym zneužívaním takmer vždy chýba solidarita s obeťami. Upozorňuje na to Slávka Karkošková, docentka v odbore sociálna práca na Vysokej škole sv. Alžbety.

Autor: Andrea