Prvá reportáž – Lúč pre Dieťa

Naozaj sa to deje!
Je smutné, koľko odobratých detí v zahraničí je Slovenských a Českých.

V reportáži sú iba 3 príbehy, nakoľko je stanovený čas. Verím, že to je iba začiatok našej snahy. Všetci rodičia si želajú návrat milovaných detí do svojho náručia.
Bohužiaľ, nie vždy je to možné. Našim cieľom je pomôcť deťom k svojím blízkym. Zachovať biologické väzby, rodičia, súrodenci, starý rodičia  a ostatná blízka rodina.

Blaho DIEŤAŤA je na 1. mieste.

Ktoré vytrhnuté dieťa od rodičov je šťastné? Nech sa stalo čokoľvek najprv je dôležité prešetriť skutočnosti a až potom konať.
Podozrenie nie je najlepší záujem. Skutok sa nestal, no deti nie sú zo svojím rodičom. Prečo? Anonymné udanie predsa sa nerovná skutku.

Každé D I E Ť A má právo na návrat do svojej krajiny.

Odkaz:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/11713/126347

Autorka Dagmar Dureckova