Marek Hattas, primátor mesta Nitra a Lúč pre Dieťa

Priateľské stretnutie

Primátor mesta Nitry napriek svojím pracovným povinnostiam si našiel čas a prijal Dagmar Ďurečkovu, predsedkyňu občianskeho združenia Lúča pre Dieťa.

Na úvod sme oboznámili pána primátora o našom OZ Lúču pre Dieťa, čomu sa venujeme ako pracujeme a plány do budúcnosti.

Nitra je pre nás dôležitá, je to naše mesto v ktorom žijeme. Po prosili sme pána primátora o pomoc pri realizovaní nášho projektu. Verím, že nájdeme spoločné riešenie. V meste pán primátor, ešte pred zvolením do funkcie vybudoval pre detí Hyde park, otázka detí mu nie je ľahostajná.

Ja som matkou a starou mamou. Detí sú per mňa to najdôležitejšie v živote. Primátor Marek Hattas je dobrým otcom a tak máme spoločné názory na problematiku detí a ich najlepší záujem.

Verím, že sa čoskoro stretneme a spoločne nájdeme pre detí riešenie.

Mojím heslom je: Dieťa je Dar, nie tovar!

Autor: Dagmar