Dieťa je Dar nie tovar – 1. stretnutie dotknutých rodín

Jedným z projektov našej organizácie je aj organizovanie stretnutí dotknutých rodín, teda rodín kde došlo k odobratiu dieťaťa, alebo kde takáto vec hrozí pod názvom „DIEŤA JE DAR NIE TOVAR“.

Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo 26.9.2017 v Nitre na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia organizácie A Ray of Sunshine for a Child – Lúč pre Dieťa, rodičia s deťmi, psychologické poradkyne ako i terapeutka. V príjemnej atmosfére sme sa mohli otvorene podeliť s vlastnými skúsenosťami získanými počas riešenia spomínaných životných situácií. Dozvedieť sa viac o tom ako konajú jednotlivé súdy, kuratela, sociálny pracovníci, právny zástupcovia.

Nakoľko ide o veľmi citlivú tému a zúčastnené rodiny sú, alebo ich čaká súdne konanie, nemôžeme zverejniť detaily. Tieto sa dostanú na svetlo sveta akonáhle to bude možné, čo v praxi znamená po ukončení právnych konaní a právoplatnosti ich rozhodnutí.

K téme týraných matiek ktorá bola tiež na programe, si dovolím citovať jeden slogan:

„Najdôležitejšou vecou, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je, že bude milovať ich matku.“ Giambattista Basile

Týraná znamená – silná, obetavá, prispôsobivá…

Týranie má veľa podôb:

Fyzické to je viditeľné a najľahšie preukázateľné. Po fyzickom týraní sú modriny, zlomeniny, odreniny, škrabance… Je to viditeľné, dá sa to nafotiť. Pri obhliadke lekárom a odbornom vyšetrení sú priame dôkazy na základe ktorých vie matka, žena obhájiť svoje tvrdenie.

Psychické sa dokazuje horšie a je potrebné dôsledne preukázať. Tento druh tyrania má veľa podôb. Obmedzovanie ľudskej slobody je trestný čin, pritom najrozšírenejší. Mnoho matiek má zákaz stretávať sa s priateľkami, ísť do parku s deťmi a porozprávať sa. Nesmú dokonca sa zdôverovať ani rodičom. Ostávajú v izolácii. Pod kontrolou partner má aj telefón, facebook, emaily.V intervaloch prekontrolujú všetko.  Starajú sa o deti, prevážne ich partneri im neumožňujú chodiť do práce. Dostanú sa do začarovaného kruhu  a vôbec si neuvedomujú, že žijú život nadiktovaný partnerom.

Ekonomické týranie nastáva, keď partner zarába prostriedky a presne nadiktuje ich použivanie. V tomto prípade matka nemá k dispozícii žiadne peniaze a s nijakými ani nedisponuje. Tieto matky majú zložitý a ponižujúci život. Nemôžu počas prechádzky svojim deťom kúpiť ani lízatko, zmrzlinu… Tieto matky majú najkomplikovanejšie vyhľadať pomoc.

Ďalšou témou bolo návrat do svojej krajiny s deťmi, keď nesúhlasí jeden z rodičov. Rozoberali sme návratové konania. Ich priebeh, čo to znamená, ako dlho to trvá. Do pozornosti chceme dať, že v zahraničí sa zmenili podmienky, zákony. Odchádzajú rodičia , ktorý iné riešenie nemajú. Vo Veľkej Británii momentálne sa zmenili podmienky na možnosť poberať benefity. Jedna s podmienok je, po ukončení materskej dovolenky matka má pracovať minimálne 16 hod. týždenne. Pokiaľ nesplní túto podmienku, nemá nárok na benefity, plateného právnika štátom, ani iné výhody.

Naše stretnutie sa podelilo aj so skúsenosťou odobratých detí, ktoré odobrali na podnet podozrenia. Vo veľa prípadoch v zahraničí dochádza k odobratiu na podnet anonymu. Každý podnet musí sociálny servis preveriť. Stáva sa, že dôjde k pochybeniu a tak odoberú dieťa unáhlene. Návrat je veľmi komplikovaný. Súdne konania sú dlhodobé. Násilne odobratie je stresujúce pre dieťa a aj pre rodičov. Dieťa je premiestnené do náhradnej rodiny. Všetko nové, cudzí ľudia a vo veľa prípadov deti rozprávajú iba rodným jazykom a tak je aj rečová bariéra. Rodičia sú po prvý krát v súdnom procese oproti sociálnym pracovníkom, kurately ktorý to majú v náplní práce. Stres, žiaľ, bolesť urobia svoje. Rodičia čo nepretržito bojujú o svoje detí, deťom neublížili.

Počas stretnutia detičky nám nakreslili obrázky a vyfarbili naše kresby. Boli veselé, tvorivé a disciplinované. Napriek traume a stresov čo prežili, dokázali sa smiať, hrať a predviesť detskú bezprostrednú radosť pri svojich milovaných rodičoch.

 

Kto si neváži dieťa a nechráni ho, neváži si ani seba samého. (dadka)

Autorka: Dagmar Dureckova