Pomáhame byť deťom s rodinami

Naším cieľom je pomáhať rodinám ostať spolu. Rodina= MAMA+OTEC+DETI

Dlhodobo pomáhame neoprávneným odobratým deťom k návratu biologickým rodičom a príbuzným. Návratu do svojej krajiny na Slovensko.

Lúč pre Dieťa poskytuje poradenstvo a služby zdarma. Rodičia, rodič je po ťažkom súdnom spore, po krátkej dobe väťčina rodičov pride o prácu. Súdne konania sú náročné, zdlhavé. Podľa sudneho rozhodnutia rodičia, rodič má pravidelné kontakty s dieťaťom. Tieto kontakty sú prevážne počas pracovného času. Zamestnávateľ nedokáže poskytnúť dovolenku, pracovné voľno na súdne pojednávanie, stretnutia s právnym zástupcom a kontakty. Z toho dôvodu dochádza k ukončeniu pracovného pomeru.

Rodičia sa dostánu do zložitej situácie. Začnu pracovať na dohodu, zníži sa im prijem a navyšia sa im výdavky.

Autor : Dagmar