Maja

Majka je slovenka a prežíva ťažky živptný príbeh.

Slovenka a manžela Portugalca. Počas ťažkého rozvodu na súde otec prehlásil, že detí pokiaľ nedostane on, tak v tom prípade dáva súhlas pre sociálnu službu aby deti umiestnili do pestúnskej starostlivosti. Matka počas dlhého súdneho pojednávania detí do výchovy nedostala. Súdnym rozhodnutím v roku 2011 umiestnili do pestúnskej starostlivosti obe detí v tom čase mali 4 a 9 rokov. Matka hľadala pomoc na Slovenskej ambasáde, Portugalskej a aj oslovila CIPC. Pomoc nikde nedostala. Nejaký čas mala umožnené kontakty , no postupne menej a manej . Posledný krát 2012 videla svoje detí. Podľa súdneho rozhodnutia 1 krát do roka môže poslať pohľadnicu.

Po čase do života vstúpil nový muž, priateľ. Bol jej oporou a tak sa vzťah prehĺbil a stali sa partnermi. S partnerom čakali dieťa. Počas tehotenstvá ju sociálna služba sledovala a monitorovala. Partner , otec dieťatka je brit. Tešili sa na dieťatko. Bol istý, že sa nemajú čoho obávať, nič sa im nehrozí. Prišiel krásny deň a narodilo sa dievčatko. V pôrodnici sociálna služba vysvetlila obom rodičom, že v najlepšom záujme pre dieťa bude, ak pôjdu na pár týždňov žiť do centra, (ujsť sa nedá , sú pod dohľadom). Museli súhlasiť, tak sa premiestnili do centra. Všetko bolo v poriadku. Matke dávali lieky, aby sa jej nevytváralo mlieko / aby nevznikala citová náväznosť/. Dni plynuli. Rodičia čakali na deň , kedy pôjdu domov z malou princeznou. Bohužiaľ, nič také sa neudialo. Dieťa práve malo 3 týždne. Rodičia obdržali predvolanie na súdne pojednávanie. Dieťa v tom momente premiestnili k pestúnom. Rodičom súd oznámil, že dieťa nebudú vychovávať , nakoľko v minulosti matke boli odobraté 2 detí. Tu sme kontaktovali CIPC, ambasádu v Londýne. Odpoveď bola, nevieme pomôcť. Otec žiadal do svojej opatery, otcovi rodičia žiadali do výchovy, sociálna služba zamietla, poukázali na nevhodné správanie starého otca s pred 20 rokov. Príbuzný z matkinej strany žiadali na slovensko.Tu sociálna služba na slovenskú dala kladné hodnotenie. Anglická sociálna služba počas súdneho procesu, kde súd povolil vycestovanie na slovensko prešetriť pomery slovenskej rodiny. V tom momente sme kontaktovali ministerstvá , či je vôbec možné aby anglická sociálna služba vykonávala šetrenie mimo svojej krajiny. Odpoveď sme dostala od Komisárky detí, že nie je v právomoci anglickej sociálnej službe vykonať šetrenie na slovensku . Jedine, vo výnimočných prípadoch po zaslaní žiadostí na ministerstvo spravodlivosti a ich odsúhlasení. Dokument sme dali pretlmočiť a zaslali sme na súd. Súd zamietol vycestovať anglickej sociálnej službe na slovensko. Následne sociálna služba vykonala neoprávnene šetrenie prostredníctvom telefonu za podpory CIPCu. Šetrenie rodinných príbuzných prostredníctvom telefonneho rozhovoru. Dostavali veľa otázok a šetrenie nebolo vopred dohodnuté. Celý rozhovor trval hodiny. Rodinný príbuzný týmto šetrením neprešli. Žiadosť bola zamietnutá.

Rodičia mali dlhý súdny proces.Súd nariadiľ kontakt s dcérkou zo začiatku jeden a pol roka 2 krat do týžňa po jeden a pol hodine pravidelné. V septembri 2018 boli všetky kontakty zamietnuté . Viac už svoju princenu nevideli.

Rodičia stále bojujú o to najcennejšie čo majú, svoju princezničku.

Autor : Dagmar