Má vaše dieťa, alebo vy nárok na dvojité občianstvo?

Dieťa dedí občianstvo a národnosť v poradí:

  1. po matke
  2. po otcovi
  3. kde sa narodilo dieťa, podľa príslušných zákonov

Deti narodené mimo Slovenskej a Českej republiky máju nárok na viacnásobné občianstvo.
V prvom rade je potrebné vybaviť rodný list dieťaťa a následne cestovný pas.

Britský certifikát o narodení je potrebné apostille: www.gov.uk/get-document-legalised. Je potrebné úradne preložiť.

Potom sa objednať na príslušnej ambasáde.
Podáte žiadosť o rodný list. Ten sa vybavuje približne 8 týždňov. Po obdržaní rodného listu môžte vybaviť cestovný pas.

V prípade nevyhnutnosti môžte požiadať príslušnú ambasádu po apostillovanom certifikáte o narodení o jednorazový doklad na vycestovanie do krajiny pôvodu.
Tento dokument má platnosť 1 mesiac a slúži iba na vycestovanie. Na tento doklad nie je možné sa vrátiť späť do Veľkej Británie.

Dieťa môže požiadať o občianstvo po rodičoch kedykoľvek, nie je obmedzenie, je dedičné.

Pokiaľ ste nadobudli občianstvo sobášom, tak vám ostáva aj vaše pôvodné.

 

Zákon o cestovných dokladoch: www.zakonypreludi.sk/zz/2007-647

 

Autorka:  Dagmar Dureckova