Kedy vás môže navštíviť sociálna služba?

Sociálna služba chodí iba na podnet!

To znamená, že vo vašom okolí vás niekto nahlásil pre:

 • – nadmerný hluk z bytu
 • – časté a hlučné hádky
 • – deti sú dlho hore a hlučné
 • – v noci deti často plačú
 • – časté návštevy do neskorej noci a vaše deti sú vyrušované, v čase nočného pokoja
 • – deti chodia do škôlky a školy unavené, sú ospalé
 • – deti chodia špinavé, hladné, prejavujú agresivitu
 • -dieťa príde do školy zranené alebo s modrinou a vy nevysvetlite čo sa stalo
 • – dieťa nechodí na pravidelné povinne prehliadky k lekárovi
 • – dieťa neabsolvuje povinne očkovania
 • – opakovane zabudnete na dopredu dohodnutú návštevu u lekára
 • – deti sa pohybujú samé a bez dozoru, ostanú samé doma mladšie ako 12 ročné, ( do 12 roku dieťa nesmie byť bez doprovodu dospelého  ani minútu)

Nahlásiť majú za povinnosť pri zistení nedostatku:

 1. – škola, učitelia
 2. – lekár pri ošetrení alebo povinnej prehliadke
 3. – sused
 4. -polícia, napr. vaše dieťa sa pohybuje bez vášho dozoru mimo domova, školy v uniforme počas školskej výuky
 5. -Stáva sa, že nahlásia aj anonymne okolo idúci, počuje hádku
 6. -nahnevaný  bývalý  priatelia

 

Autorka: Dagmar Dureckova