Keď sa ohlási sociálny servis

Návšteva sociálneho servisu môže mať veľa dôvodov.

Je nutné zachovať pokoj a rozvahu. Na návštevu, šetrenie chodia iba na základe udania, podnetu. Máte viac možností.
Pokiaľ ste pracovne zaťažený, skúste sa dohodnúť na termíne, kedy vám to vyhovuje. Požiadajte ich o vysvetlenie, na akom základe vás kontaktujú. 
Mali by ste preukázať dobru vôľu a spoluprácu. Podľa závažnosti prípadu budu aj reagovať.

V žiadnom prípade nič nepodpisujte, pokiaľ na 100% všetkému nerozumiete.

Nech sa deje čokoľvek a hovoria, že ste zlý, alebo aké sú nedostatky, nič nepočúvajte. Snažte sa zachovať pokoj a rozvahu. Vysvetľujte a argumentujte.
Máte právo na tlmočníka, pokiaľ aj tak nerozumiete, mali by vám vysvetľovať jednoducho a zreteľne.

NEPODPÍŠTE DOBROVOĽNÉ ODOVZDANIE DETÍ!

Dobrovoľné odovzdanie detí je vážne a po podpise už sa nedá spätne nič urobiť.
Je to právny dôkaz, že deti dobrovoľne odovzdáte sociálnej službe, aby o nich rozhodla.

Uvedomte si, že sme prisťahovalci, Veľká Británia má svoje zákony a pravidlá. Pokiaľ chceme žiť v tejto krajine, musíme ich dodržiavať.

Autor: Dagmar Dureckova