Intervencia Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP v nemeckom prípade týkajúcom sa žiadosti transexuálneho muža, ktorý porodil dieťa, aby bol úradne vedený ako otec dieťaťa

Slovenská republika intervenuje v prípade O. H. a G. H. proti Nemecku,
v ktorom ESĽP rozhoduje o sťažnosti transexuálneho muža (pôvodne ženy) a jeho dieťaťa. Na svete je všetko možné. Za prostriedky sa dá v dnešnej dobe zmeniť z muža na ženu. Špecializované oddelenia dokážu aj nemožné. Vo veku tynegera je svet plný premien, hormónov a hľadania samého seba. Niečo podobné prežila aj táto mladá dáma. Cítila sa mužom, preto podstúpila všetko pre premenu. Vonkajšie črty sa dajú zmeniť, no vnútro nie. Je zaujímavé, že dokázal si zmeniť meno a pohlavie na rodnom liste.

Vnútorne sa cítil ženou a tak svoje poslanie aj naplnilo sa. Táto žena porodila dieťa. Šokujúce je, že sa chcela dať zapísať ako otec. Otec je súčasťou dieťaťa, bez otca život nevznikne. Vynosiť a porodiť môže iba žena. Žena je stvorená svojím telom aby splnila materstvo.

Zdroj : http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2542&fbclid=IwAR3u72s-jrLO1RuZZkN7nwQNnvuZj271s3F4QNlB-St0nddPgyGffiV9biE

Autor: Dagmar