Pochod Hrdí na RODINU

Pochod za rodinu sa konal 20 júla 2019 v Bratislave. Je dôležité zúčastniť sa pochodu a prejaviť verejne názor, zdravá , prirodzená rodina je MAMA, OTEC a DETÍ !

Počasie bolo krásne, detí , rodičia prišli prejaviť svoj názor. Väčšia časť píše po sociálnych sietiach svoj názor. Dôležitejšie je urobiť krok a zúčastniť sa osobne. Snáď sa začnú stretnutia aj v iných mestách. Na Slovensku je veľa rodín ktoré sa nemohli zúčastniť pre vzdialenosť.

Presne po roku s Otcom Mariánom Kufom sme sa znova stretli v Bratislave. Slová Otca Mariána Kuffu si beriem k srdcu, ,,Aj zrnko piesku pomáha…,, Ďakujem za slová a duchovnú podporu. Poprosila som Otca Mariána Kuffu o modlitbu za návrat neprávom odobratých detí rodičom. Detí sú naša budúcnosť a majú svoje práva, práva byť s biologickými rodičmi, súrodencami a celou rodinou.

Pochod Hrdí na rodinu nás spája. Stretnutie s Biskup Jozef Haľko bolo srdečné. Jeho slová nás posúvajú dopredu. Rodina = Mama, otec a deti. Pána Biskupa Jozefa Haľka som poprosila o modlitbu za návrat deti k milujúcim rodičom.

Pochodu sa zúčastnilo veľa rodičov, detí, starých rodičov. Sme Slovenský občania a pre nás je rodina základ. Podporujte všetci rodinu.

Dieťa je Dar, nie tovar!

Veľké ďakujem za rodičov a detí.

Autor : Dagmar