Stretnutie v parlamente Slovenskej republiky

V parlamente prebieha veľa rôznych diskusii. Mojou témou sú deti. Nesmierne dôležitá téma spojená s rozvodom, rozchodom sú kolízny opatrovníci.

Na túto tému sme diskutovali a dávali podnety. Kuratela a sociálny pracovníci potrebujú podporu.
Sú nízko ohodnotený a majú veľký počet klientov. V prípade súdneho procesu, kde je potrebné aby kuratela zastupovala maloleté dieťa musí byť dostatočný priestor na šetrenie a vypočutie rodičov.
S dieťaťom by mal pracovať systematicky. Kuratela na súde má zastupovať dieťa, rozprávať namiesto dieťaťa. V prvom rade brať do úvahy potreby dieťaťa. Zvážiť, čo je pre dieťa najlepší záujem.

Som zástanca, že dieťa má mať jeden domov, jednu stabilnú postieľku. Striedava starostlivosť je teda vhodná iba v takej forme, že dieťa žije v jednej bytovej jednotke a rodičia sa pri ňom striedajú.
Po rozvode, rozchode najviac trpí dieťa. Dospelý si vedia so situáciou poradiť. preto je dôležité aby dieťa malo svoje prostredie, svoj priestor, svoje bezpečie.

Stretnutie s JUDr. Robertom Dobrovockým je veľkým prínosom pre mňa osobne aj pre našu organizáciu Lúč pre Dieťa. Počas stretnutia priniesol veľa užitočných informácii a zároveň obohatil odbornými vedomosťami všetkých .

Stretnutie s JUDr. Robertom Dobrovockým v parlamente Slovenskej republiky

Autor : Dagmar