Slovenská poézia v Anglicku

Dňa 8. 11. 2020 sa v Anglicku pod záštitou ASSC UK konala recitačná súťaž pre deti.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 z 19 centier v UK, čo bolo 93 detí a 36 z nich postúpilo do semifinále.
Medzi účastníkmi bola Lenka Martineková z našej školy A Ray of Sunshine for a Child, Klobúčik – Škola hrou. Sme hrdí na našu súťažiacu, že sa zúčastnila.
Blahoželáme víťazom!