Pomôžte nám pomáhať

Aj 2% z Vašich daní, pomôžu deťom objať svoje mamy. Pomáhame deťom žiť so svojou rodinou, ostať v teple domova, užívať si lásku rodičov, priazeň starých mám a otcov, jednoducho „rásť v kruhu svojej rodiny“ Dieťa je DAR, nie tovar …

Údaje pre vyplnenie tlačiva:

Názov organizácie: LÚČ PRE DIEŤA , IČO 51242699

V prípade priamej finančnej podpory:

IBAN: SK34 0900 0000 0051 4751 6530

V prípade hmotných darov nás prosím kontaktujte nás info@lucpredieta.com tel. 0950392103

Za všetky deti, ktoré vďaka našej činnosti a Vašej podpore sú a budú so svojimi rodinami Ďakujeme.

Autor: Dadík