Dieťa je Dar, nie tovar

Projekt slúži na upozorňovanie, kde dochádza k zneužívaniu detí, ponižovaniu, sexuálnemu zneužívaniu. Naším cieľom je dieťa chrániť.