Cesta do (ne)známa – Rozdiely života detí medzi východnou EU a Veľkou Britániou

Na adrese: Polská Parofia pw. Matki  Boskiej Czestochowskiej 2Devonia Rood, Islington, LONDON N1 8JJ                                                                                                                                                                                                                                                        

Všetci, čo potrebujete sa s nami stretnúť, uskutočnime 1x mesačne bezplatné poradenstvo.
Treba sa objednať, aby sme sa vám mohli dostatočne venovať.

Vždy spolu s deťmi sa stretneme po konzultačných hodinách od 16:00 do 17:00, kde budete mať možnosť sa pýtať na rozdiely života (bývanie, povinná škovská dochádzka ….) medzi východnou Európou a Veľkou Britániou. Tešíme sa na vás.

—PL—-
Wszystko, czego potrzebujesz, aby spotkać się z nami, aby 1x na doradztwie miesięcy w Londynie, trzeba zamawiać tak, że będziemy w stanie poświęcić wystarczająco dużo.
Wraz z dziećmi spotkamy się po 16.00 do 17.00. gdzie będzie można zadać różnic życia (mieszkanie, wizyta w szkole itd.) między Europą Wschodnią i Wielkiej Brytanii. 
Czekamy na Ciebie.


—-EL—-
All you need to meet with us will do 1x monthly counseling in London, to be ordered so we can give you enough attention.
Along with the kids we will meet after 4pm to 5pm where you will have the opportunity to ask about the differences of life (housing, school visit, etc.) between Eastern Europe and the United Kingdom.
We look forward to you.