Výučba

Naši žiaci opäť navštívili našu školu Klobúčik – Škola hrou. V septembri sme už po druhýkrát začali vyučovať náš slovenský a český jazyk. Naši žiaci sú veľmi usilovní v rozprávaní. Je to pre nás veľký úspech. Okrem jazyka rátame aj my. Matematika ide sama…

Radi sa učia o našej krajine, ktorou je Slovensko. Naše piesne, ktoré prezentujeme na rôznych podujatiach v Spojenom kráľovstve.

Slovenská poézia v Anglicku

Dňa 8. 11. 2020 sa v Anglicku pod záštitou ASSC UK konala recitačná súťaž pre deti.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 z 19 centier v UK, čo bolo 93 detí a 36 z nich postúpilo do semifinále.
Medzi účastníkmi bola Lenka Martineková z našej školy A Ray of Sunshine for a Child, Klobúčik – Škola hrou. Sme hrdí na našu súťažiacu, že sa zúčastnila.
Blahoželáme víťazom!

Medzinárodný deň slnka 3. 5. 2020

A Ray of Sunshine for a Child oslávil 1. medzinárodný deň Slnka v spolupráci s ISEIA a Ceruzky vo svete. Pod článkom si môžete pozrieť všetky práce, ktoré nám poslali české a slovenské školy pôsobiace v Spojenom kráľovstve.

Slnko je naša najbližšia hviezda a tiež najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím vyžarovaním vytvára podmienky pre život organizmu na Zemi. Slnko je nádej, teplo a cesta.

Naši študenti a priatelia nakreslili obrázky, vytvorili model Slnka na dnešný sviatok Slnka. Napriek koronavírusu sme dosiahli úžasnú prácu, ktorá nás všetkých poteší.

Ďakujeme veľmi pekne.

Krtkov deň

Naša Škola hrou v Klobúčiku je úžasná. Po písaní a čítaní začína matematika. Matematika je náš priateľ. Naši žiaci sú usilovní a tak sa spolu dobre bavíme. V tomto videu sme mali Krtkov deň.

PRÁVA PRE ZAMESTNANCA

Vaše práva o zamestnancovi sú chránené zákonmi Spojeného kráľovstva. Niektoré práva začínajú platiť hneď po získaní práce, iné závisia od toho, ako dlho pracujete. Táto časť objasňuje, čo by ste mali očakávať od svojho zamestnávateľa. Vaše zákonné práva sú:

 • Minimálna mzda
 • Pracovný čas
 • Ročná dovolenka
 • Podrobná výplatná páska
 • Zrážky zo mzdy
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Nemocenská
 • Vaše zmluvné podmienky

Organizácia Gangmasters & Labour Abuse Authority (GLAA) bola založená s cieľom chrániť zamestnancov pred vykorisťovaním. Cieľom GLAA je chrániť Vaše práva a zabezpečiť pre Vás také pracovné podmienky, na ktoré máte zo zákona nárok.

Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou nevhodných, nečestných alebo nezákonných praktík môžete:

• Zavolať na číslo 0345 602 5020 (voľba č. 2) a porozprávať sa s nami priamo od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00. K dispozícii sú tlmočníci.

• Napísať na e-mailovú na adresu intelligence@glaa.gsi.gov.uk

• BEZPLATNE zavolať na dôvernú oznamovaciu linku na čísle 0800 432 0804

• Poskytnúť informácie prostredníctvom webovej stránky www.gla.gov.uk

• Napísať na adresu GLAA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

Ak sa chcete porozprávať o svojich právach pre zamestnanca so skúseným poradcom, kontaktujte miestnu pobočku organizácie Citizens Advice Bureau, alebo zavolajte na linku pomoci ACAS Helpline 0300 123 110.

Pre viac informácií si stiahnite dokument nižšie:

glaa-workers-rights-12pp-a7-slovak-1

POMOC PRE OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Obchodovanie s ľuďmi je závažný trestný čin. Človek sa stáva predmetom obchodovania s ľuďmi, ak je premiestnený do krajiny, alebo premiestňovaný v krajine inými ľuďmi, ktorí sa mu vyhrážajú, ubližujú, ohrozujú, alebo ho nútia vykonávať prácu, ktorú nechce.

Ak ste sa stali predmetom obchodu s ľuďmi vo Veľkej Británii
máte právo na:
• pomoc a ochranu britskej vlády v rámci tzv. “národného referenčného rámca”
• podporu hovoriť s políciou ak sa rozhodnete kontaktovať ju

Máte nárok na lekárske ošetrenie, emocionálnu podporu, ktorá môže zahŕňať:

 • prechodné, bezpečné ubytovanie
 • lekársku liečbu
 • niekoho, kto Vám pomôže vysporiadať sa s tým, čo sa Vám udialo
 • tlmočníka

Máte nárok na nezávislú právnu pomoc a ochranu, lebo obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, a ak sa rozhodnete hovoriť s políciou, tá ma povinnosť konať.

Pre pomoc a podporu kontaktujte:

Anglicko a Wales:
The Salvation Army (Armáda Spásy)
Human Trafficking Helpline 0300 3038151

Severné Írsko a Škótsko:
Migrant Help (Pomoc migrantom) 07766 668781

Škótsko:
TARA 0141 276 7724
Polícia 999

Viac informácií nájdete v dokumente nižšie:

Slovensky
Pomoc-pre-dospelé-obete-obchodovania-s-ludmi

Anglicky
Help-for-adult-victims