Hurá prázdniny…

Všetkých vás srdečne pozývame na rodinné popoludnie v Lehote 07.07.2024 od 14:00.

Lúč pre Dieťa so Streleckým pod vedením Ondreja Trnku organizujeme pre vás v areály OŠK Lehota rodinné popoludnie HURÁ PRÁZDNINY.

Príďte si zašportovať streľbou zo vzduchovky, možná ani nevieš, že si super strelec. Zahráme si begbintón , kto udrží najdlhšie košík vo vzduchu… Malý budú mať pripravené pieskovisko na hru v piesku a iné.

Bude pripravené občerstvenie , pitný režim dodržíme.

Bude to zábava pre malých aj veľkých, mladých aj starších… Tešíme sa na vás.

Dagmar Szabó

Medzinárodná konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí

Zľava: Generálny riaditeľ Igor Pokojný ministerstvo zahraničných vecí, Predsedníčka Dagmar Szabó Lúč pre Dieťa, Komisár pre detí Jozef Mikloško

Dnes sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o sociálnoprávnej ochrane detí s témou dotýkajúcou sa aj medzinárodných únosov na pôde Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Bolo pre mňa cťou, že prvotné stretnutia organizované Lúč pre Dieťa za okrúhlym stolom pod názvom : DIEŤA JE DAR, nie tovar vyvolalo usporiadanie medzinárodnej konferencie.

V diskusných paneloch vystúpili mnohí odborníci nielen zo Slovenska, ale zároveň z Nemecka, Rakúska či Spojeného kráľovstva, no zastúpenie nechýbalo ani od našich susedov z Českej republiky a Maďarska.

Pri medzinárodnej ochrane detí zohráva dôležitú úlohu tiež ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom zastupiteľských úradov .

Dozvedeli sme sa presný systém postupu pri presunu deti, o únosoch jedným rodičom z krajiny obvyklého pobytu. V každej krajine je iný právny a sociálny systém.

Konferenciu ❝Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte❝ zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže pod , ministerstvom sociálnych vecí a rodiny SR.

Dagmar Szabó