Žltá výzva: Dieťa je Dar, nie tovar!

Život začína počatím (spojením vajíčka a spermie v lone ženy) pri láskyplnom splynutí muža a ženy. V tej chvíli sa stáva zázrak, kedy sa z muža stáva otec a zo ženy mama. Celý život sa zmení a rodiča sa pripravujú na príchod nového života, dieťaťa, ktorý je najväčším darom.

O dieťa, ktoré je darom zvereným rodičom je potrebné sa celý život starať a milovať v každej situácii.

Dieťa, ako dar, majú rodiča prímať, starať sa oň a milovať ho v každej situácii.

Nie vždy je ľahké byť rodičom, ale je to cesta, po ktorej sa oplatí kráčať…