Rozhovor s Otcom Marianom Kuffom a Dagmar Szabó

Veľké ďakujem otcovi Mariánovi Kuffovi za prijatie.

Rozhovor s kňazom otcom Mariánom Kuffom a Dagmar Dadík Szabó

Video záznam zhotovil  fotografujem Peter Kutálek

Veľké ĎAKUJEM otcovi Mariánovi Kuffovi za prijatie.

Rozhovor s kňazom otcom Mariánom Kuffom a Dagmar Szabó Lúč pre Dieťa. Slovensko je na veľkej križovatke, stojme za hodnotami ktoré tvoria zdravú rodinu. Každým zachráneným dieťaťom, sa stáva svet lepším. Naše motto „DIEŤA JE DAR, nie tovar!“ už isto poznáte a v tomto duchu aj konáme.

Našu činnosť financujeme z vlastných zdrojov, ale aj vďaka Vám. Vaše príspevky nám pomáhajú byť aktívne nápomocný v širokom meradle (právna pomoc, materiálne zabezpečenie, …), za čo Vám srdečne ďakujeme. Každý príspevok znamená, že rodiny majú šancu na nový začiatok. Záleží nám na tom, aby sa deti vrátili do svojich rodín a vrátila sa im nádej do života. Nezáleží na veľkosti príspevku, veď každý, aj malý krok nás smeruje k ušľachtilému cieľu. Aj Vy sa môžete stať súčasťou a pomôcť deťom, stačí nás podporiť príspevkom, Vaša podpora nám pomôže meniť životy. Aj jedno zachránené dieťa, robí krajším svet. Pri platbe prosím uveďte do poznámky “DAR”, alebo „PODPORA“. IBAN: SK78 8330 0000 0025 0259 2287

Ďakujeme za vašu lásku a podporu, ktorú nám prejavujete.

S úctou, Lúč pre Dieťa

Chráňme si naše deti. Dieťa je DAR, nie tovar! Stop liberalizmu.

Autor : Dagmar Szabó