Potreby detí a potreby rodičov

Ponúkam  pohľad terapeutky Inso Kim Berg na potreby detí a rodičov, ktoré zdokumentovala na základe svojich skúseností, a ktoré využívam, ako všeobecné pracovné hypotézy v systemickej psychoterapii.  Zároveň ich predkladám na zamyslenie najmä rodičom detí, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Tieto slová by možno mohli visieť aj na nástenkách súdov, sociálnych úradov, polícii, školách a ďalších inštitúciách, ktoré pracujú s deťmi.

Čo majú radi deti:

 • deti by chceli, aby ich rodičia boli na nich pyšní
 • deti potrebujú robiť rodičom (učiteľom, vychovávateľom…) radosť, aby sa z nich tešili
 • deti od útleho veku potrebujú byť súčasťou určitej sociálnej skupiny
 • deti potrebujú byť aktívne a zúčastňovať sa aktivít druhých
 • deti sú zvedavé a sú nadšené pre nové veci
 • deti sú radi prekvapované a chcú prekvapovať druhých
 • deti radi vyjadrujú druhým svoje názory
 • deti sa radi rozhodujú, preto im dávame možnosti a hľadáme priestor, kde by sa mohli rozhodnúť. Vyjadrujeme im tak dôveru. Aj keď je to vždy riziko, vypláca sa, pretože dieťa vyrastá s pocitom, že mu niekto dôveruje.

Čo si prajú rodičia:

 • aj rodičia chcú byť pyšní na svoje deti
 • potrebujú mať pozitívny vplyv na svoje deti
 • potrebujú počuť  názory na svoje deti, v čom sú ich deti dobré
 • rodičia chcú dobré vzdelanie pre svoje deti, dobrý základ pre ich budúcnosť potrebujú vedieť, že ich deti sa budú mať lepšie
 • rodičia chcú mať dobré vzťahy so svojimi deťmi
 • rodičia chcú mať nádej vo svojich deťoch
 • chcú byť dobrými rodičmi, potrebujú to cítiť, že nimi aj sú (keď prichádzajú na terapiu majú veľký strach, že budú obvinení, ako sú obviňovaní v škole, u lekára, na súde…)

Inso Kim Berg  bola známou odborníčkou v práci predovšetkým s problémovými rodinami, s delikventnou mládežou a ich rodinami.  Svojim prístupom a na riešenie orientovanou terapiou zmenila pohľad na rodinu a na prácu s ňou. Navzdory odlišnosti rodín, mnoho odborníkov  tvrdí, že kľúčové je naučiť sa pracovať s rodinami, ktoré sú plné bezmocnosti a zlosti, cítia sa obmedzované, nie sú motivované a sú v odpore, ktoré nechcú aby sa s nimi pracovalo. Pracovníci  by mali mať jasnú predstavu o tom ako s takýmito rodinami pracovať. Práve svojimi konceptmi o spolupráci Inso Kim Berg túto požiadavku splnila. Z môjho pohľadu   v knihe „Posilnenie rodiny“ ponúka prístup diametrálne odlišný než je  zvykom v  inštitúciách na Slovensku.  Z toho dôvodu by jej odkaz  mohol byť inšpiráciou a modelom pre prácu s rodinami a to nielen na Slovensku.

„Každý o rodine vie toho veľa, pretože sme v nejakej rodine vyrastali všetci. A predsa, čím viac vieme, tým viac sa zdá, že vieme menej. Všetky rodiny vyzerajú rovnako, a predsa je každá iná. Rodina je úžasná inštitúcia, je zdrojom toľkej hrdosti i toľkej hanby, je tak posilňujúca i tak vyčerpávajúca, tak starostlivá i tak náročná, tak zrozumiteľná i tak mätúca.“      Inso Kim Berg (1934-2007)

 

Autorka článku: Eva Danková,  pracuje ako terapeutka,

Viac na adrese:

www.psychoterapia-emdr.webnode.sk