Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. M. B proti Slovenskej republike

Štrasburg, 26. novembra 2019 – Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení článku 8 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. 

Násilie v rodinách sa dokazuje veľmi ťažko.Najhoršie je, keď ide o zneužívanie deťaťa vlastným rodičom. V tomto prípade ide o zneužívaní dcérky vlastným otcom. Táto trauma ostáva u dieťaťa navždy. Napriek opakovanému podaniu trestného oznámenia, dieťa celá spoločnosť neuchránila.

Znalecké posudky od viacerých znalcov boli v rozpore. Deti v 4 rokoch nevedia opísať takúto skúsenosť bez skutočného prežitia. Detí majú fantáziu, no znalec, psychológ to vedia rozoznať.

Trpezlivá matka sa postupne dopracovala k pravde. Dokazovanie bolo zložité, no dokázala vydržať až do konca. Celé roky súdov, odvolávaní… Nové posudky. Nakoniec až Súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok.

Koľko nevinných detí podobne trpí a rodič ich nedokáže chrániť. Nás takéto prípady trápia. Naším heslom je: Dieťa je Dar, nie tovar. Nedovoľme, aby jedinci ničili detí.

Uvedomujú si to všetci, kto prichádza do styku s DEŤMI? Lekár, znalci, policajti, sudcovia, kolízne opatrovníčky…

​Autor: Dagmar    

Celý prípad si môžete prečítat tu: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2604&fbclid=IwAR0AtmD-1jkrsTjb6YK9zvC9X1wNXX5x8gIig8n6L7-yq_cgwSgM-nSrG7M