Sponzorstvo

Ďakujeme za sponzorský dar auto Ľubomíre Lenčovej, ktorá nám popriala veľa šťastných kilometrov. Sponzorský dar od pani Ľubomíri Lenčovej prevzala predsedníčka oz Lúč pre Dieťa Dagmar Szabó.
Je pre nás nádherne prijať dar za Lúč pre Dieťa , ktorý nám umožní ľahšie pomáhať. Zbierky Dajme veciam druhú šancu sa budú lepšie realizovať.
Na auto ešte potrebujeme ťažné zariadenie a vozík, aby sme efektívnejšie využívali jazdy.
ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó