Ochrana biologickej rodiny z pohľadu medzinárodných ľudsko-právnych štandardov

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva

Organizácia A Ray of Sunshine for a Child – Lúč pre Dieťa sa vždy opiera pri riešení problematiky detí v zahraničí o Judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
Slovenskú republiku zastupuje JUDr. Marica Pirošiková, ktorá poukazuje na nutnosť dodržiavať medzinárodné Dohovory medzi krajinami.

Odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti je úplne najkrajnejšie opatrenie a spravidla vyžaduje, aby vnútroštátne orgány prijali iné opatrenia, pokiaľ nimi možno dosiahnuť sledovaný cieľ.
Pokiaľ došlo k omylu, dieťa má byť vrátené späť, čo v najkratšom čase. Pri krivom obvinení po uzavretí prípadu, majú orgány spätne sceliť rodinné väzby.

Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka.

Informácie čerpané  z článku  JUDr. Marica Pirošiková , zástupkyňa SR pre ESĽP:

Autorka: Dagmar Dureckova