Finančná pomoc

Rozžiarte aj Vy lúč na pomoc rodičom a deťom v núdzi svojím príspevkom.

Občianske združenie  Lúč pre Dieťa je jediné, ktoré sa špecializuje na rodinnú problematiku na medzinárodnej úrovni. Naši klienti sa vracajú na Slovensko , keď sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Vo väčšine prípadov ide o neoprávnene odobraté detí. Po  ukončení dlhého súdneho procesu v zahraničí. Taktiež sú prípady, kde došlo k nedorozumeniam medzi rodičmi a sociálnym pracovníkom, a tak najjednoduchšie riešenie je návrat do krajiny pôvodu. Najväčšiu skupinu klientov tvoria matky s deťmi, ktoré sú dlhodobo týrané. Toto týranie môže byť fyzické, ekonomické, alebo psychické.

Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou na účet:

Lúč pre Dieťa
Adresa: Lehota 16, 951 36 Lehota
IČO: 51242699
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu:  SK78 8330 0000 0025 0259 2287

Do poznámky : DAR  

 

Ďakujeme!