Darujte 2 %

Vďaka Vašim 2 % nám pomôžete podporiť deti a rodičov v zložitých životných situáciach pri návrate na Slovensko.

Návratové konania v prípadoch, kedy sa rodiny vracajú zo zahraničia do rodnej vlasti sú zdĺhavé a komplikované. Lúč pre Dieťa je prvou a jedinou organizáciou, ktorá sa profesionálne venuje návratovým konaniam. Dajme spoločne šancu deťom žiť v svojej krajine, hovoriť v rodnom jazyku, byť pri vlastných rodičoch a príbuzných.

Rozžiarte lúč pre deti 2 % z Vašich daní.

Lúč pre Dieťa
Adresa: Lehota 16, 951 36 Lehota
IČO: 51242699
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK78 8330 0000 0025 0259 2287

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali v prospech Lúč pre Dieťa.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Odkaz:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=29030

Autor: Andrea