Spätná väzba klientov

Našou prácou je šťastné dieťa. Dieťa s bilologickými rodičmi v kruhu rodiny.

Ďakujeme za vaše vyjadrenia.