Klobúčik Lehota – SK

Klobúčik je pre všetky deti ktoré sa radi spolu hrajú, tvoria a niečo nové sa naučia.
Stretávame sa v kultúrnom dome v Lehote na poschodí.
Každý pondelok od 15:30 do 17:30. Aj ty sa môžeš stať naším kamarátom, kamarátkou. Sleduj nás tu na fb Klobúčik – Lehota