Príbehy

Príbehy z našej praxe  budeme postupne zverejňovať, aby široká verejnosť sa dozvedela pravdivo ako to funguje v rámci medzinárodnej problematike s deťmi. 

 

Autor : Dagmar