Média

Lúč pre Dieťa sa postupne začne zviditeľňovať. Reportáže, videá, prvé letáčiky už sú na svete. Predpokladáme, že budú pribúdať postupne pribúdať.