Dieťa je Dar nie tovar! – Pozvánka na stretnutie dotknutých rodín

Dovoľte, aby sme vás pozvali na stretnutie trpiacich rodín, rodičov, matiek a deti.

Na našu organizáciu sa obracia  čoraz viac rodičov s problematikou, ze im boli deti odobraté do náhradných rodín. Bohužiaľ sa stáva, že dochádza k odobratiu na základe nepodložených dôkazov. Napriek zdĺhavým súdnym procesom sa napokon dokáže pochybenie sociálnej služby a nevina rodičov, detí však zostávajú naďalej odlúčené v náhradných rodinách. Napriek tomu, že sú občania Slovenskej republiky, narodené na Slovensku, ich návrat do krajiny pôvodu je komplikovaný. Na tento účel je zriadená jediná inštitúcia CIPC, ktorá má právo a povinnosť pomáhať pri problémoch s deťmi.

Návratové konania je ďalšia téma ktorá sa nerieši.  Súdne konanie má byť ukončené do 6 mesiacov, maximálne do 1 roka. Podľa Dohovoru sa po 1 roku života v krajine, mení obvyklý pobyt. Napriek tomu súdy trvajú aj 5 rokov.

Mnoho rodičov má skúseností so sociálnym servisom a kuratelou. Tu je téma široká a aké sú rozdiely medzi Slovenskou a zahraničnou sociálnou službou. O tom a ďalšom si budeme vymieňať skúsenosti, hľadať správne riešenia a postupy.

V prípade záujmu, kontaktujte nás emailom:  info@lucpredieta.com

Účastnícky poplatok : minimálny poplatok  3 Eur, v cene občerstvenie

 

Autorka :Dagmar Dureckova