Finančná pomoc

Rozžiarte aj Vy lúč na pomoc rodičom a deťom v núdzi svojím príspevkom.

Oz Lúč pre Dieťa je jediné, ktoré sa špecializuje na rodinnú problematiku na medzinárodnej úrovni. Naši klienti sa vracajú na Slovensko prevážne, keď sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Vo väčšine prípadov ide o ukončenie dlhého súdneho procesu v zahraničí. Taktiež sú prípady, kde došlo k nedorozumeniam medzi rodičmi a sociálnym pracovníkom, a tak najjednoduchšie riešenie je návrat do krajiny pôvodu. Najvätšiu skupinu klientov tvoria matky s deťmi, ktoré sú dlhodobo týrané. Toto týranie môže byť fyzické, ekonomické, alebo psychické.

Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou na účet:

Lúč pre Dieťa
Adresa: Štefánikova 14, 81105 Bratislava
IČO: 51242699
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3409000000005147516530
Kód banky: 0900

Ďakujeme!