Domov: Slnečný lúč

V zahraničí môžu rodičia prísť o svoje deti často krát kvôli drobným nedorozumeniam. Čo má za následok dlhodobé súdne procesy, aby sa deti opäť vrátili ku svojim rodičom, alebo širšej rodine. Domov Slnečný lúč pre rodiny s deťmi po návrate zo zahraničia do krajiny pôvodu bude na Slovensku prvý svojho druhu.

Veľa detí sa dostáva do zložitej životnej situácie nie vlastnou vinou. Najviac ide o týrané deti jedným rodičom priamo, alebo nepriamo. Stáva sa, že otec vyhodí matku s deťmi z bytu, alebo domu čím sa matka s deťmi stáva bezdomovcom. V zahraničí sa mení situácia k pomoci cudzincom žijúcim v zahraničí. Najjednoduchšie riešenie pre danú krajinu je dieťa premiestniť do pestúnskej starostlivosti, alebo do centier. Z tohto dôvodu dochádza často k neoprávnenému odobratiu detí. Tieto deti prežívajú traumu z domáceho násilia a následne je odobraté od rodiča, ktorý dieťa miluje a dennodenne sa stará o jeho potreby s láskou. Takéto odlúčenie od milujúceho rodiča je pre dieťa najväčším zlom. Rodič takto stráca svoje dieťa a začína dlhotrvajúci súdny proces o to, aby sa mu dieťa vrátilo nazpäť. Dieťa je traumatizované a násilím odlúčene od všetkého, od rodičov, príbuzných aj priateľov.

Tomu všetkému chceme predíjsť.

Veľakrát sa stáva, že rodičia s deťmi sa nemajú kam vrátiť. Preto je dôležite zriadiť domov Slnečný lúč a tak umožniť deťom s rodičmi (alebo aspoňz jedným rodičom) vhodné prostredie na krátku dobu (6 mesiacov) pobyt v našom domove Slnečný lúč.

Po čas obdobia 6 mesiacov sa rodina stabilizuje vo všetkých smeroch. V našom domove Slnečný lúč budeme poskytovať rodičom aj deťom odbornú pomoc psychologickú a právnu. Zabezpečíme školskú dochádzku podľa zákona Slovenskej republiky. Náš domov Slnečný lúč bude spolupracovať s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Komisariátom pre deti, Políciou Slovenskej republiky, s psychológmi, psychiatrami a právnikmi.

Našou úlohou je zriadiť chránenú dielňu pre rodičov, aby sa zapájali do pracovného procesu a tak im umožniť získanie vlastných finančných prostriedkov pre nový štart. Pred ukončením pobytu v centre pomôžeme rodičom zabezpečiť vhodné pracovné miesto, vyhľadaťvhodné bývanie a uľahčiť plnohodnotný nový život v bezpečí s milujúcimi deťmi.

Rozžiarte lúč slnka nad tými, ktorí to potrebujú.

ĎAKUJEME.

Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou na účet:

Banka SLPS, Lúč pre Dieťa IBAN SK3409000000005147516530
Lúč pre Dieťa, Občianske združenie IČO 51242699

Autor: Andrea