Slnečný domov pre rodičov s detmi po návrate na Slovensko

Rodičia s deťmi pri návrate na Slovensko, často nemajú žiadne zázemie, ani prostriedky. Lúč pre Dieťa sa im snaží pomôcť pri vybavovaní tých najzákladnejších vecí. Okrem vecí materiálnych pomáhame s kontaktovaním právnikov, psychológov, lekárov a s vybavovaním ďalších neodkladných registrácií.

Prevážne sa jedná o týrané matky s deťmi, ale máme aj týraného otca s deťmi. Detí majú právo na plnohodnotný život pri milujúcom rodičovi. Naším cieľom je chrániť dieťa pred násilím a pred pozorovaním násilia na svojom rodičovi.

Vďaka Vašej pomoci môžeme vybudovať vhodné priechodné miesto pre rodiny, ktoré to naozaj potrebujú pri opätovnom začlenení sa do spoločnosti. Tento slnečný domov bude aj vďaka Vám prvým a zatial jediným na Slovensku.

Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou na účet:

Banka SLPS, Lúč pre Dieťa IBAN SK3409000000005147516530
Lúč pre Dieťa, Občianske združenie IČO 51242699

Ďakujeme!

Autor: Andrea