Projekty

Lúč pre Dieťa – realizuje projekty

  1. Dieťa je Dar, nie tovar

  2. Cesta do (ne)známa

  3. Zbierky pre deti v hmotnej núdzi

 

1. Dieťa je Dar, nie tovar

Cez tento projekt sa snažíme o zmenu postoja k dieťaťu, najmä zo strany súdov, právnikov a sociálnych inštitúcií.
Je dôležite, aby mal každý na pamäti potreby dieťaťa a jeho práva.
Biologický rodičia (mama a otec) sú pre dieťa najdôležitejší v jeho živote, preto má každé dieťa právo vedieť pravdu o svojom pôvode a má právo aj na svoju identitu.

 

2. Cesta do (ne)známa 

Vysvetľuje a oboznamuje s rozdielmi života v zahraničí.
Medzi Slovenskom, Českom a Veľkou Britániou sú v oblasti sociálneho, vzdelávacieho a právneho systému velké rozdiely. Preto, keď rodina žije v zahraničí, je potrebné byť dobre informovaný.

3. Zbierky pre deti v hmotnej núdzi